عکس

طرح صیانت از سرکوب

۴ اسفند ۱۴۰۰
مانا نیستانی
استان‌وایر

پرداخت بدهی دولت به قرارگاه خاتم با نفت خام

۴ اسفند ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
طرح صیانت از سرکوب