عکس

این مخروبه قدیمی‌ترین آب انبار تهران است

۱۲ اسفند ۱۴۰۰
بلاگ تصویری
خواندن در ۱ دقیقه

 

 این تصاویر را یک شهروند خبرنگار از آب‌انبار سید اسماعیل یا میرزا موسی تهران برای «ایران وایر» ارسال کرده است.

او نوشته: «گفته می‌شود بنای این آب انباربه دوران سلجوقی و سلطنت طغرل بر می‌گردد.»

آب انبار میرزا موسی به دلیل همسایگی با بقعه زیارتی سید اسماعیل، از همان ابتدای ساخت به آب انبار سید اسماعیل،مشهور شد.

شهروند خبرنگار «ایران وایر» نوشته: «متاسفانه این مکان تاریخی با این همه سبقه و قدمت و خاطره چهار دهه است که به صورت متروکه رها شده است و امروز به به چنین روزی از ویرانی و فرسودگی رسیده است.»

«احسان بهرام غفاری» در کتاب «صدای پای آب» در باره این آب انبار این طور می‌نویسد:«با روی کارآمدن صفویان، شاه عباس اول دستور داد تا بار دیگر آب‌انبار سید اسماعیل را احیا کنند. ولی با گذشت زمان بار دیگر متروکه شد تا اینکه موسی وزیر، پدر حاج عیسی وزیر در زمان قاجار ‌بانی راه افتادن آن شد. پا به این آب‌انبار که می‌گذاشتی هوایش آنقدر خوب بود که توچال، پس قلعه دربند را تداعی می‌کرد.»آقای احسان بهرام غفاری، در توصیف آب انبار در زمان خودش در کتاب این طور می نویسد:«۳ شیر بزرگ در پاشیر تعبیه شده بود و ۴۳ پله داشت که بعد از یک ردیف پله، پاگردهایی برای استراحت گذاشته شده بود. روی سقفش بادگیر‌های بسیاری داشت و روی بام آن کارونسرا و بار‌انداز بود.» حالا از این توصیفاتی که درباره آب انبار آمده هیچ چیز باقی نمانده است.

 

ثبت نظر

استان‌وایر

بازداشت دو نفر از «عاملان قتل» محافظ امام جمعه چابهار

۱۲ اسفند ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
این مخروبه قدیمی‌ترین آب انبار تهران است