عکس

خانه‌هایی از خشت و گل و هوایی پاکیزه؛ یک روستا نزدیک پایتخت

۱۲ اسفند ۱۴۰۰
بلاگ تصویری
خواندن در ۲ دقیقه

یک شهروند خبرنگار با ارسال این تصاویر برای «ایران وایر» نوشته است: «این تصاویر، عکسهای یکی از روستاهای شهرستان تهران است. این روستا بسیار به پایتخت نزدیک است، از توابع کن و سولقان است و کشار نام دارد.شاید کسی باور نکند یک ریع بیست دقیقه رانندگی از تهران به چنین روستایی برسد. خانه خشت و گلی و گله گوسفند ببیند و بتواند در هوای پاکی که کمتر دود دارد نفس بکشد.» جلال آل احمد در کتاب اورازان‌، در باره این روستا نوشته است: «کشار هم دهی است مثل هزاران ده دیگر ایران که ... بر سر تقسیم آبش همیشه دعوا است و مردم چای شان را با کشمش می خورند و ...» زبان روستاییان کشار زبان تاتی است،  آن‌ها روی این زبان تعصب دارند و زبان تاتی در این روستاها کمتر دستخوش گویش‌ها گردیده است. شهروند خبرنگاری که این عکسها را برای «ایران وایر» ارسال کرده، نوشته است: «خرمالو، گردو و انواع لبنیات از محصولات این روستا هستند.به قول جلال آل احمد در کتاب اورازان‌، " کشار هم دهی است مثل هزاران ده دیگر ایران که ... بر سر تقسیم آبش همیشه دعوا است و مردم چای شان را با کشمش می خورند و ..."کشار پایین یا کشار سفلی، روستایی از توابع بخش کن شهرستان تهران است.از اول ده سولقان صدمتر که جلو بروید یک بریدگی به چشم می خورد که چندان به جاده شبیه نیست.اما با کمی پرس و جو متوجه می شوید که جاده «کشار »از همین جا شروع می شود .تا دوراهی کشار نزدیک به دو‌کیلومتر راه است . از اینجاست که یک مسیر برای کشار پایین جدا می شود و به اعماق دره می رود و یک مسیر هم جاده صاف است که به کشار بالا می خورد . همه چیز در کشار جریان طبیعی خودش را دارد و بادی که اکسیژن خالص است ریه هایتان را زنده خواهد کرد.»

ثبت نظر

گزارش

برج سازی ارتش؛ باغ‌گیاه‌شناسی ملی در معرض تخریب

۱۲ اسفند ۱۴۰۰
شما در ایران وایر
خواندن در ۴ دقیقه
خانه‌هایی از خشت و گل و هوایی پاکیزه؛ یک روستا نزدیک پایتخت