این عکس­های پروژه‌ای است از «گابریل کالیمبرتی». او در این عکس‌ها از تمام مادربزرگ‌های دنیا به خاطرعشق به آشپزی تجلیل کرده است. نخستین عکس هم تصویری از مادربزرگ خود گالیمبرتی است. پیش از آغاز سفر، مادربزرگ یکی از «راویولی»های مشهورش را برای او درست کرد. بیش‌ترین نگرانی مادربزرگ گالیمبرتی از این سفر، نه از خطرات آن، بلکه ازغذاهایی بود که نوه‌اش قرار بود در این سفرها بخورد.

​​

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}