آئین سنتی خانه تکانی در تهران و شهرستانها آغاز شده است.
( منبع خبرگزاری فارس ) 
 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}