این گزارش را شهروندخبرنگار ایران‌وایر از «هفت‌حوض» تهران تهیه و ارسال کرده است. این شهروند تهرانی در توضیح این ویدیو نوشته است: «مردم بدون رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در خیابان‌ها هستند. انگار که نه‌ انگار کرونا سلامتی همه را تهدید می‌کند، البته مردم مقصر نیستند وقتی حکومت جمهوری اسلامی عادی‌سازی می‌کند و طوری رفتار می‌کند که انگار همه‌چیز تمام شده، معلوم است که مردم به‌راحتی به خیابان می‌آیند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}