استان تهران

بازداشت زنان در ورزشگاه آزادی

۳۰ خرداد ۱۳۹۳
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۱ دقیقه
بازداشت زنان در ورزشگاه آزادی
بازداشت زنان در ورزشگاه آزادی

استان وایر: تنها چند روز پس از دستور حسن روحانی برای بررسی امکان حضور زنان در ورزشگاه ها، منابع غیررسمی از بازداشت شماری از زنانی خبر می دهند که روز جمعه برای تماشای مسابقه والیبال ایران-ایتالیا به ورزشگاه آزادی رفته بودند.

بنابر اخبار غیررسمی، روز جمعه و در جریان مسابقه والیبال ایران-ایتالیا، شماری از زنان ایرانی برای تماشای این مسابقه و تشویق تیم ملی والیبال ایران مقابل در ورودی ورزشگاه آزادی حاضر شدند اما ماموران نیروی انتظامی ضمن ممانعت از ورود آنها به داخل سالن محل برگزاری مسابقه، تعدادی از زنان را بازداشت  کردند.

در هفته گذشته و پس از ممانعت ماموران از ورود شماری از زنان ودختران به ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال ایران-برزیل، شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، از اعتراض خود به این ممنوعیت خبر داده بود.

بازداشت زنان و دختران در جریان مسابقه روز جمعه میان ایران و ایتالیا پس از آن رویداد که شهیندخت مولاوردی از موثر بودن اعتراض خود خبر داده و گفته بود که  حسن روحانی "دستور بررسی رفع ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی" را صادر کرده است.

 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

تهران

ثبت نظر

استان زنجان

ثبت 103 "چندقلوزایی" طی دو ماه در زنجان

۳۰ خرداد ۱۳۹۳
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۱ دقیقه
ثبت 103 "چندقلوزایی" طی دو ماه در زنجان