ویدیو

دومین روز اعتصاب و تجمع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه

رانندگان خطوط اتوبوسرانی بی‌آرتی‌ و شرکت واحد تهران روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای دومین روز پیاپی دست به اعتصاب و تجمع زدند.

این رانندگان در اعتراض به حقوق پایین و مشکلات صنفی و معیشتی خود اعتصاب کرده‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران با انتشار تصویر نامه‌ای که توسط شهرداری تهران در خصوص تسویه حساب معوقات مزدی  کارگران شهرداری تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ صادر شده اعلام کرد: « رانندگان و کارگران شرکت واحد تا زمانی که شهرداری حقوق کارگران را مطابق مصوبه شورایعالی کار پرداخت نکند به اعتصاب ادامه می‌دهند.»

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز گذشت مقابل اداره مرکزی این شرکت در تهران اعتصاب کردند.

ثبت نظر

اخبار

مینا کشاورز و فیروزه خسروانی با وثیقه آزاد شدند

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
دومین روز اعتصاب و تجمع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران