ویدیو

اجرای برنامه در افغانستان با صورت پوشیده پس از دستور طالبان

۲ خرداد ۱۴۰۱

حکومت طالبان در دستور تازه‌ای از مجریان زن همه تلویزیون‌ها از جمله شبکه‌های خصوصی «طلوع» و «شمشاد»، خواسته است تا هنگام ظاهر شدن در تلویزیون چهره‌هایشان را بپوشانند.

ثبت نظر

ویدیو

پنج کودک بلوچ قربانی آب هوتگ‌ها شدند

۲ خرداد ۱۴۰۱
اجرای برنامه در افغانستان با صورت پوشیده پس از دستور طالبان