ویدیو

اهمیت دانستن چگونگی فرم‌بندی محتوا در تولیدات رسانه‌ای

۱ تیر ۱۴۰۱

رسانه‌ها باور ما را نسبت به وقایع می‌سازند، این یک واقعیت غیر قابل کتمان است. روایت رسانه‌ها از رویدادها، ذهنیت ما را شکل می‌دهد. این مهم چگونه اتفاق می‌افتد؟فریم‌بندی محتوا، تاکتیکی رسانه‌ای است که خبرنگاران را قادر می‌سازد تا جنبه‌هایی از واقعیت که با دانش، عقاید و نگرش‌های موجود مخاطب، ارتباط برقرار می‌کند، را برگزیند و محتوایی مخاطب پسند ارائه کند. به همین دلیل رسانه‌ها در فریم‌بندی محتوا به باورها و ارزش‌های مخاطبان خود توجه دارند. پس می‌توان گفت فریم‌بندی اخبار و اطلاعات در هر رسانه متفاوت است چرا‌که هر رسانه مخاطبی متفاوت دارد.

ثبت نظر

اخبار

اعتراف مدیر قوه قضاییه به بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان در بازیافت زباله

۱ تیر ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
اعتراف مدیر قوه قضاییه به بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان  در بازیافت زباله