ویدیو

بازگشت بی‌صدای پرونده اتمی به شورای عالی امنیت ملی چه معنایی دارد؟

۲ تیر ۱۴۰۱

پرونده اتمی ایران که در دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی» به وزارت امور خارجه سپرده شده بود، از فروردین سال ۱۴۰۰ پنج ماه پیش از شروع ریاست جمهوری «ابراهیم رئیسی» بی سروصدا به شورای عالی امنیت ملی بازگشته است. معنی این وضعیت چیست؟

ثبت نظر

ویدیو

کشته شدن یک کودک ده ساله در تیراندازی ماموران مرزبانی

۲ تیر ۱۴۰۱
بازگشت بی‌صدای پرونده اتمی به شورای عالی امنیت ملی چه معنایی دارد؟