ویدیو

بنیاد کودک؛ دست‌هایی برای کمک به تحصیل کودکان

۱۲ تیر ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه

بنیاد کودک موسسه‌ای مردم‌نهاد (NGO) و به دور از هرگونه گرایش سیاسی، نژادی، قومی، جنسیتی و ملی است که یک ماموریت ویژه برای آن تعریف شده است: «هیچ دانش‌آموز با استعدادی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل و تلاش باز نماند.»

این موسسه از سال ۱۳۷۳ فعالیت خودش را آغاز کرده و طی ۲۸ سالی که از عمر آن می‌گذرد، توانسته ۲۱ هزار دانش‌آموز با استعداد را شناسایی کند و آنها را زیر چتر حمایتی خود درآورد که محمدرضا یکی از آنهاست. بیشتر آنها حالا یا دانشگاه رفته و به تحصیل‌شان ادامه دادند یا جذب بازار کار شدند و توانسته‌اند از رنج فقر، تا حدود زیادی رها شوند. 

ثبت نظر

ویدیو

شکایت ستاد امر به معروف علیه شرکت دومینو به دلیل تبلیغ بستنی

۱۲ تیر ۱۴۰۱
شکایت ستاد امر به معروف علیه شرکت دومینو به دلیل تبلیغ بستنی