ویدیو

متروی تجریش بدون پله برقی

۱۴ تیر ۱۴۰۱
شما در ایران وایر

شهروند خبرنگار ایران‌وایر با ارسال ویدیویی می‌گوید پله برقی متروی تجریش، از دو هفته قبل تاکنون خراب شده و تعمیر نمی‌شود. مترو تجریش میان متروهای تهران، از بیشترین تعداد پله برخوردار است که عبور و مرور را برای سالمندان و کم‌توانان دشوار می‌کند. 

ثبت نظر

اخبار

۲ زن به اتهام دزدی ۱ متر سیم در ایلام زندانی شدند

۱۴ تیر ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
۲ زن به اتهام دزدی ۱ متر سیم در ایلام زندانی شدند