ویدیو

کودک همسری؛ تجاوز جنسی مادام العمر

۱۶ تیر ۱۴۰۱
کودک همسری؛ تجاوز جنسی مادام العمر

آمار دقیق و مستندی از میزان قتل‌های رخ داده در میان کودکانی که مجبور به ازدواج شده‌اند، در دست نیست. اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران ولی نشان از افزایش خشونت خانگی و قتل زنان جوان به دست همسران خود دارند. «پروانه حسینی»، مدرس مطالعات زنان و جنسیت از «دانشگاه ووستر» امریکا می‌گوید در بیش از ۸۰ درصد ازدواج‌هایی که در کودکی رخ می‌دهند، دختربچه‌ها به دلیل کم بودن سن و گاه ترس از مقاومت و ناتوانی جسمی، مورد انواع خشونت‌‌های جنسی و اجبار در سکس می‌شوند. 

ثبت نظر

ویدیو

روایت آتنا دائمی از زندان؛ معاوضه طلای زنان کُرد ایرانی با غذا

۱۶ تیر ۱۴۰۱
روایت آتنا دائمی از زندان؛ معاوضه طلای زنان کُرد ایرانی با غذا