ویدیو

لحظه شروع سیل در دره یخار پایین قله دماوند

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
شما در ایران وایر

این ویدیو را یک شهروندخبرنگار از لحظه شروع سیل زیر دره یخار پایین قله دماوند برای ایران‌وایر ارسال کرده است.

ثبت نظر

رنگین کمان ایران

داستان رنگین‌کمانی‌ستیزی یک حکومت

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۵ دقیقه
داستان رنگین‌کمانی‌ستیزی یک حکومت