ویدیو

آب نرسید و مرز ناامن شد؛ یک سال همسایگی با طالبان

۲۴ مرداد ۱۴۰۱

پس از گذشت یک سال از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، کاربران شبکه‌های اجتماعی کنایه‌هایی چون «جنبش اصیل منطقه» و «طالبانی که سر نمی‌برد» را مطرح می‌کنند. روابط جمهوری اسلامی و طالبان در یک سال گذشته دچار فراز و نشیب های مختلفی بوده است.

ثبت نظر

ویدیو

انتخابات مجلس «خبرگان قانون اساسی»، ۱۲ مرداد ۱۳۵۸

۲۴ مرداد ۱۴۰۱
انتخابات مجلس «خبرگان قانون اساسی»، ۱۲ مرداد ۱۳۵۸