ویدیو

«امیر عباس هویدا» هنگام رای دادن در انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی، ۱۳ مرداد ۱۳۴۶

۲۶ مرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه

 ۵۵ سال پیش حوالی چنین روزهایی در ۱۳ مرداد ۱۳۴۶ انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی برگزار شد. در این تصاویر #امیرعباس_هویدا، نخست وزیر وقت را در حال رای دادن می‌بینیم. در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی حدود ۵۶۰ قانون به تصویب رسید که مهمترین این قوانین، لایحه موافقت دولت ایران با استقلال «بحرین» بود. اکثریت مجلس در این دوره در دست حزب «ایران نوین»، یکی از دو حزب دولتی در دوره پهلوی بود. حزب «ایران نوین» تا تأسیس نظام تک حزبی، همواره اکثریت را در دست داشت و در سال ۱۳۵۳ در #حزب_رستاخیز  ادغام شد.

ثبت نظر

گزارش

علی کریمی؛ سیبل رهبر، رسانه‌های تندرو، دولت، سپاه و روحانیون

۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پیام یونسی‌پور
خواندن در ۵ دقیقه
علی کریمی؛ سیبل رهبر، رسانه‌های تندرو، دولت، سپاه و روحانیون