تبعیض مثل سرطان است: نابرابری تحصیلی در ایران و آفریقای جنوبی

وقتی دانشجویان پیرو خط امام در ۴ نوامبر سال ۱۹۷۹ کارکنان سفارت امریکا در تهران را گروگان گرفتند، در فضای دیپلماسی چنان زلزله ای ایجاد شد که آثار و ارتعاشات آن در زندگی همه ایرانیان انعکاس یافت.

«ایرج عابدیان» نیز یکی از همین ایرانیان بود؛ دانشجوی اقتصاد جوانی که قصد داشت به دانشگاه «استنفورد» در کالیفرنیا برود. با بحرانی تر شدنِ ماجرای گروگان‎گیری در فضای بین المللی، سفر به امریکا چندان با عقل سلیم هم‎خوان نبود. به همین دلیل نیز ایرج عابدیان تصمیم می گیرد به «مدرسه اقتصاد لندن» برود. ولی همان موقع یکی از دوستانش دانشگاه «کیپ تاون» در آفریقای جنوبی را به او توصیه می کند. عابدیان در جواب گفته بود: «این که از چاله درآمدن و به چاه افتادنه. ولی باشه، بهش فکر می کنم.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}