محمدحسین جنتی،‌ فرزند احمد جنتی، به جرم عضویت در سازمان مجاهدین خلق، در سال ۶۱ و در سن ۳۱ سالگی اعدام شد. حسین جنتی، از پیش از انقلاب عضو سازمان مجاهدین خلق بود و پس از انقلاب هم عضو فعال این سازمان باقی ماند. به گفته احمد جنتی و نزدیکانش، او و پسرش حسین از پیش از انقلاب اختلاف نظر عقیدیتی و سیاسی داشته‌اند. زمانی که احمد جنتی مشغول اعدام‌های گسترده در خوزستان بود، پسرش مسئول دفتر سازمان مجاهدین خلق در اصفهان بود. در پاییز سال ۶۰، حسین جنتی در یکی از خانه‌های تیمی مجاهدین خلق شناسایی و دستگیر شد. به گفته حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب وقت، حسین جنتی در زنام دستگیری از سران ارشد سازمان مجاهدین بوده. آیت الله احمد جنتی در مورد اعدام پسرش گفته: «ما به اسلام و انقلاب و نظام بیش از فرزند علاقه مند هستیم. فرزندی که راه خود را از ما جدا می کند طبیعی است که...» آیت الله احمد جنتی از اول انقلاب تا امروز در سمت‌های عالی حکومتی و دولتی باقی مانده موضع گیری‌ها و تاریخ نگاری‌های رسمی حکومتی همواره تلاش کرده‌اند تا این بخش زندگی احمد جنتی مسکوت باقی بماند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}