ناصر مکارم شیرازی از مردم خواسته با «کشف حجاب» زنان در «ملاء‌عام» برخورد کنند. این مرجع تقلید گفته برخی اجبار را اشتباه استفاده می‌کنند. بی‌حجابی در اسلام فقط ممنوع است. نباید وارد زندگی خصوصی مردم شد، اما اگر فردی در ملا عام کار ممنوعی بکند مردم و حکومت باید برخورد کنند. در دو ماه گذشته دختران در حرکتی اعتراضی،  روسری‌هایشان را به چوبی آویخته و عکس‌هایشان را منتشر می‌کنند. حرکتی که به ابتکار کمپین «چهارشنبه‌های سفید» راه افتاد و حالا به «دختران خیابان انقلاب»‌ معروف شده. بعد از این کمپین تلاش‌های حکومتی و روحانیون تندرو به اعتراض‌‌‌های علنی علیه حجاب اجباری نیز افزایش یافته.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}