محمد راجی، از دروایش گنابادی بازداشت شده درگیری‌های اخیر تهران، در زندان درگذشت. در مدت دو هفته بازداشت، خانواده محمد راجی از وضعیت او بی خبر بودند. سایت خبری دراویش گنابادی گفته مرگ محمد راجی ناشی از ضرب و شتم در زمان بازجویی است. محمد راجی، فرمانده گردان مالک اشتر شهرستان ازنا، لشگر ۵۷ حضرت ابالفضل بود. طیبه راجی، دختر او به ایران وایر گفت «ابتدا گفتند پدرم در کماست و بعد گفتند درگذشته... آن همه خشونت برای چه بود؟ کاش یک نفر می گفت چطور می شود یک نفر را آنقدر زد که به کما برود؟»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}