ایران یکی از بزرگ ترین قربانیان سلاح های شیمیایی در سال های اخیر بوده. هزاران ایرانی توسط سلاح های شیمیایی در جنگ هشت ساله با عراق کشته شدند و هزاران نفر هنوز از آثار آن حملات رنج می برند. به همین دلیل رای منفی ایران به قطعنامه گسترش اختیارات «سازمان منع سلاح‌های شیمیایی» بسیار عجیب به نظر می رسد. «سازمان منع سلاح‌های شیمیایی» مسئول  تحقیق و افشای نام عاملان کاربرد تسلیحات شیمیایی در جهان است. رای منفی ایران در سی‌ و یکمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت توسط ارتش صدام صادر شد. با وجود رای منفی ایران، روسیه و سوریه، این قطعنامه با اکثریت آرا تصویب شد و اختیارات این سازمان افزایش یافت. تا پیش از تصویب این قطعنامه، این سازمان  تنها قادر به تایید استفاده از سلاح های شیمیایی بود ولی نمی توانست عامل استفاده از آن را مشخص کند. پیش از این و به دنبال استفاده دولت بشار اسد از سلاح شیمیایی، پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت در محکومیت کشتار بی‌رحمانه شهروندان سوری توسط روسیه وتو شد. جمهوری اسلامی نزدیک به ۴۰ سال از ضرورت مبارزه با سلاح های شیمیایی می‌گفت، اما حاضر شد برای حمایت از سوریه پا روی ادعای خود بگذارد...

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}