صبح روز پنجشنبه، ۲۱ تیرماه عباس امیرانتظام، سخن‌گوی دولت موقت مهدی بازرگان در سن ۸۶ سالگی درگذشت. نماینده ویژه رئیس دولت موقت بازرگان در مذاکرات با ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۵۸ بود. اندکی بعد نیروهای تندرو امیر انتظام را متهم به «جاسوسی» برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا)، مخالفت با نظام ولایت فقیه و... کردند. محمد محمدی گیلانی، رئیس دادگاه ویژه انقلاب، بدون حضور وکیل و هیئت منصفه او را به اعدام محکوم کرد. حکمی که به حبس ابد تقلیل یافت. عباس امیرانتظام نخستین و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب ایران به‌شمار می‌رود. او از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۵ در زندان بود. هرچند بارها خواستند امیرانتظام را از زندان آزاد کنند، اما او می‌گفت تا «اعاده حیثیت»‌ نشود، از زندان بیرون نمی‌رود. زندانی که تسلیم زندانبان نشد...

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}