در ادامه بازداشت فعالان محیط زیستی در هفته گذشته در شیراز، شش فعال دیگر که همگی بهایی هستند بازداشت شدند. موج دستگیری های فعالان زیست محیطی ۶ ماه پیش در ایران آغاز و در جریان آن، بیش از ۵۰ نفر بازداشت شدند. از اتهام افراد تازه بازداشت شده اطلاع دقیقی در دست نیست. اما سازمان اطلاعات سپاه فعالان قبلی را به جاسوسی متهم کرده بود. این در حالی است که حتی وزیر اطلاعات و رییس سازمان محیط زیست نیز خردادماه امسال تاکید کردند که این اتهامات واقعی نیست. عدم دسترسی به وکیل، اتهامات سنگین امنیتی و تناقض در اعلام نظر مسئولان، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت فعلان بازداشتی را افزایش داده. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی دستگیر و پس از دو هفته اعلام شد در زندان «خودکشی» کرده.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}