اسماعیل بخشی، از نمایندگان بازداشتی کارگران نیشکر هفت تپه، در نامه‌ای سرگشاده وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کرد. او برای فعالیت‌های صنفی بازداشت شده بود در این نامه به صراحت شکنجه جسمی و روحی خود را تایید کرده: «در روزهای اول تا حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانستم در سلول تکان بخورم... شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند... از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟... برای شنیدن پاسخ های جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و یک روحانی مذهبی، شما را به مناظره زنده تلویزیونی دعوت می‌کنم.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}