مجتبی ذوالنوری، نماینده قم ادعا کرده اسماعیل بخشی دنبال «براندازی نظام» بوده و «برای اثبات شکنجه هیچ مدرکی ندارد... بخشی عضو حزب کمونیست کارگری است، اعترافات کرده دنبال براندازی بوده و موضوع کارگران هفت تپه اصلا مطرح نبوده... تمام مباحث مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی دروغ بی‌جا است و بر اساس اعترافات خودش، او اصلا شکنجه نشده... هیچ شکنجه‌ای نبوده، لذا به پزشکی قانونی هم نیاز نیست و دستگاه امنیتی طبق شئونات اسلامی و قانونی عمل کرده.» اسماعیل بخشی، از نمایندگان بازداشتی کارگران هفت تپه، در نامه‌ای به صراحت شکنجه جسمی و روحی خود را تایید کرد. بخشی چندی بعد اعلام کرد هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضائیه در باره پرونده شکنجه‌، با او دیدار نکرده.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}