صدف خادم، ۲۴ ساله، نخستین بوکسور زن ایرانی است که در یک مبارزه رسمی بین‌المللی، مقابل رقیب خود به پیروزی رسیده‌. صدف در حالی تاریخ ساز شد که فدراسیون بوکس ایران برای او مجوز صادر نکرد، ویزا نگرفت، هزینه‌ و یا حتی سالن تمرین نداد. فدراسیون بوکس ایران حتی به او اجازه نداد از نام «ایران» در این رقابت استفاده کند، اما صدف با لباسی به رنگ پرچم ایران مبارزه کرد. سفارت ایران در فرانسه به او گفته بود «با کسی حرف نزند»، «با حجاب روی رینگ برود»، «حدش را رعایت کند»، «با نامحرمی دست ندهد و مردی را لمس نکند.» اما هنگام مسابقه، صدف خودش بود، جنگید، مشت زد، فریاد کشید و پیروز شد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}