فرمانده سپاه لرستان گفت که «به واسطه منطق قوی که داریم، روزی می‌خواهیم دنیا را مدیریت کنیم... متاسفانه با برخی مسئولان که مرعوب غرب هستند در نگاه به فرهنگ، حجاب و حقوق عامه، گرفتاری داریم... مردم از کشف حجاب و هنجارشکنی‌ها ناراحت هستند , مسئولان باید از حقوق مردم صیانت کنند... جنس اسلام ایران با اسلام اسپانیا خیلی فرق می‌کند و نگران نیستیم که انقلاب با بی‌حجابی از بین می‌رود.» برخی روحانیون و فرماندهان سپاه، ادعاها و اظهارات اغراق‌آمیزی از توان جمهوری اسلامی دارند. با وجود تمام مشکلات داخلی٬ آن ها مدعی اداره جهان هستند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}