علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: «می‌دانیم دستگیر شده، ولی نمی‌دانیم چه نهادی دستگیر کرده.» این اظهار بی‌اطلاعی معمولا یعنی این که فرد مورد نظر را سپاه دستگیر کرده است. فریبا عادل‌خواه، پژوهش‌گر حوزه علوم انسانی؛ بارها برای پژوهش به ایران و کشورهای همسایه‌ سفر کرده بود. بنابر اطلاعات رسیده به ایران وایر، عادل‌خواه همراه با دانشجویی فرانسوی که هویت او مشخص نیست دستگیر شده. از اتهامات آن‌ها اطلاعی در دست نیست و دولت فرانسه تاکنون اظهار نظر نکرده. دستگاه‌های امنیتی ایران در سال‌های می‌کوشند با بازداشت پژوهشگران، کنترل تحقیقات علوم انسانی را در اختیار بگیرند

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}