«گابریلا»، دختر «نازنین زاغری» که بعد از بازداشت مادرش ممنوع الخروج بود، چند روز پیش توانست به لندن نزد پدرش برگردد. اما سرنوشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی، به «پرونده مالی تانک‌های چیفتن» بستگی دارد. پس از ۴۰ سال دعوای حقوقی، شرکت سازنده ملزم به پرداخت بدهی شده، اما می‌گوید «سود بدهی در دوران تحریم» را نمی‌پردازد. قرار است ۶ ماه دیگر، دادگاهی در لندن در مورد پرداخت سود بدهی ایران در دوران تحریم‌ها تصمیم‌گیری کند. با وجود تکذیب ایران، همسر نازنین و مقامات بریتانیایی، بازداشت او را به صراحت با پرونده تانک‌های چیفتن مرتبط دانسته‌‌اند. نازنین زاغری، نوروز ۹۵ توسط سپاه بازداشت و به اتهام‌‌ «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «جاسوسی»؛ به ۵ سال حبس محکوم شد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}