ویدیو

سازمان عفو بین الملل؛ آمار کشته‌های تاییدشده در اعتراضات به ۱۶۱ نفر رسید

۹ آذر ۱۳۹۸
ایران وایر
ویدیو

یک روز با اعتراضات در شیلی؛ گزارشی از آرش عزیزی

۹ آذر ۱۳۹۸
آرش عزیزی در دهکده جهانی
سازمان عفو بین الملل؛ آمار کشته‌های تاییدشده در اعتراضات به ۱۶۱ نفر رسید