چگونگی شناسایی و بازداشت‌ سریع معترضان و منتقدان در سال‌های اخیر، همیشه برای ایرانیان جای سوال بوده است. دادستانی آمریکا در دادخواستی به تازگی اعلام کرده که شرکت «هواوی» چین به ایران «تجهیزات شنود و جاسوسی» فروخته: «شرکت هواوی با نصب تجهیزات شنود، پیگیری، شناسایی و ردیابی کاربران به ایران کمک کرده. ایران با این تجهیزات از سال ۸۸ تا امروز معترضان را شناسایی و بازداشت می‌کند.» شرکت هووای متهم به جاسوسی به نفع نهادهای اطلاعاتی جمهوری خلق چین نیز هست. جمهوری اسلامی همواره روی چین به عنوان یکی از متحدان اصلی خود حساب کرده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}