در مجموع ۳۱ سپاهی، شامل ۹ سرتیپ، ۱۸ سرهنگ و ۴ فرمانده بسیج و کادر سیاسی وارد مجلس یازدهم شدند. تعداد سپاهیان مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم دو برابر شده‌ و بسیار پرنفوذ‌تر از همتایان قبلی خود نیز هستند. افرادی با سابقه جانشینی فرمانده کل عملیات سپاه، اعضای سپاه قدس و فرماندهان سرکوب اعتراضات مردمی. رییس مجلس آینده به احتمال بسیار زیاد سردار قالیباف خواهد بود که یک فرمانده در حال خدمت سپاه است. چنین مجلسی در هماهنگی کامل با سیاست‌های ماجراجویانه سپاه در داخل و خارج از ایران خواهد بود. در شرایط فعلی انسداد سیاسی و اقتصادی، نظام مجلسی می‌خواهد که سرکوب‌‌ها را با الله اکبر همراهی کند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}