ویدیو

چرا ویروس کرونا هنوز به ترکیه، همسایه ایران نرسیده؟

۱۵ اسفند ۱۳۹۸

از اولین روزهای گسترش کرونا تا امروز، ترکیه با اتخاذ تدابیر مناسب توانسته مانع ورود این ویروس شود. ترکیه به سرعت همه پروازها از کشورهای آلوده را لغو و تمامی مرزهای خود با ایران و عراق را بست. کنترل شدید مرزها، آماده‌باش کادر درمانی و همکاری پژوهشگران با مسئولان مهمترین اقدامات ترکیه هستند. محدودیت‌ ورود ایرانی‌ها به حدی است که با درخواست حضور هیات پزشکی ایرانی در ترکیه مخالفت شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان از قرنطینه شهرهای آلوده و بستن مرزها خودداری کرده. تا ۱۵ اسفند، سوء مدیریت در مهار بحران کرونا در ایران ۱۰۷ قربانی گرفته و هزاران نفر را مبتلا کرده.

ثبت نظر

استان‌وایر

مرگ خلفی و شیخ‌الاسلام و وخامت حال رهبر

۱۵ اسفند ۱۳۹۸
خواندن در ۱ دقیقه
مرگ خلفی و شیخ‌الاسلام و وخامت حال رهبر