ویدیو

مهشاد خسرویانی؛ جوان‌ترین زن موبدیار زرتشتی

۱۶ اسفند ۱۳۹۸
خواندن در ۱ دقیقه

«مهشاد خسرویانی»، جوان‌ترین زنی است که از سوی جامعه زرتشتیان ایران به مقام موبدیاری انتخاب شده. او متولد سال ۱۳۷۰ در تهران است و هنگامی که دانش‌آموز دبیرستان بود همراه با خانوده به کانادا مهاجرت کرد. او مانند هر زن دیگری، در طول مسیرش با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده است. موبدان متنفذی هم بوده‌اند که از بالا رفتن موقعیت مذهبی یک زن جوان چندان حس خوشایندی نداشته‌‌اند. او امیدوار است با تعلیم و آموزش بتواند اعتماد بزرگان دین زرتشتی را جلب کند و به بالاترین مرحله مذهبی برسد. او معتقد است «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک» تنها آموزه دینی نیست بلکه مسیر فلسفی نجات بشر است.

ثبت نظر

بلاگ

کرونا در سایه فوتبال امنیتیِ ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۸
امین سلیمان حشمتی
خواندن در ۸ دقیقه
کرونا در سایه فوتبال امنیتیِ ایران