یک مقام دولتی مرتبط با ستاد مقابله با کرونا آمار وحشتناکی در اختیار ایران‌وایر قرار داده: «اگر قرنطینه نکنیم تا پایان اردیبهشت ۷۰۰ هزار نفر تلفات می‌دهیم. در صورت قرنطینه کامل مناطق آلوده، باز هم نگرانیم نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر کشته شوند. برای جلوگیری از وحشت مردم، آمار رسمی تلفات بسیار کمتر از رقم واقعی اعلام می‌شود. نورچشمی‌های نظام به خدمات پزشکی دسترسی کافی دارند و اگر مبتلا شوند بهبود می‌یابند. باید دنیا این آمار را بداند تا نظام مجبور شود با اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور از خارج درخواست کمک کند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}