یک طلبه اهل نجف که تازه از قم خارج‌شده به ایران‌وایر گفت این‌که روحانیون نمی‌خواهند قم قرنطینه شود دروغ است: «قبل انتخابات گفتیم این سرماخوردگی نیست. گفتند می‌خواهید نظام را به خطر بیندازید و کرونا توطئه غرب است. بعد از انتخابات مرگ دو نفر را در قم اعلام کردند؛ اما قبل از آن خیلی‌ها مردند. شهر باید مدت‌ها پیش قرنطینه می‌شد. رفتار سپاه با مردم و روحانیون قم، سیاسی است و هیچ ربطی به اسلام ندارد. روحانیون از ترس سکوت کرده‌اند. انگار در دوره قرون وسطایی زندگی می‌کنیم. سپاه دارد دوره قرون وسطا را این بار به نام اسلام تکرار می‌کند. آن‌قدر قربانی کرونا در قم هست که تعداد زیادی را بدون اطلاع خانواده‌ و در سکوت دفن کردند.» 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}