با شدت گرفتن بحران کرونا در ایران، بیش از ۱۳۰هزار افغانستانی در یک ماه و نیم گذشته به کشور خود بازگشته‌اند. مهاجرین افغانستانی می‌گویند امکانات درمانی برای شهروندان ایرانی نیز کافی نیست و به مبتلایان افغانستانی رسیدگی نمی‌شود. بازگشت سیل آسای مهاجرین افغانستانی از ایران، باعث انتقال ویروس کرونا به افغانستان و افزایش تصاعدی مبتلایان شده. افغانستانی‌های ساکن ایران از حقوق اولیه شهروندی محرومند و در بحران کرونا مورد اهانت‌های نژادپرستانه نیز قرار می‌گیرند. افغانستانی‌های ساکن ایران حق داشتن حساب بانکی ندارند و مغازه‌داران و داروخانه‌ها نیز از دریافت پول نقد از آنان خودداری می‌کنند. عدم ارائه خدمات درمانی و شفاف نبودن سیاست‌های ایران در قبال مهاجرین افغانستانی به پخش شایعات نیز دامن زده. با خروج گسترده مهاجرین افغانستانی و کمبود نیروی کار ارزان قیمت، اقتصاد بحران زده ایران با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد شد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}