ویدیو

مردم و مسوولان، هر دو مقصر اصلی شیوع کرونا هستند

۲۱ فروردین ۱۳۹۹
شما در ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه

این گزارش را «بابک» از شهرستان آمل تهیه و برای «ایران‌وایر» ارسال کرده است. این شهروند آملی از عادی بودن این شهرستان در روزهایی گزارش تهیه کرده که جهان درگیر بیماری کرونا است.
بابک نوشته است: «فکر کنم مردم قرنطینه و شیوع ویروس کرونا را به عنوان مرخصی و شوخی قلمداد کرده‌اند. شهر به حالت عادی برگشته است و خیابان‌ها و بازار شلوغ شده‌اند. مردم بدون رعایت نکات بهداشتی، کنار یک‌دیگر قدم می‌زنند و با هم حال‌ و ‌احوال پرسی می‌کنند. البته نبايد از مردم انتظاری داشت. وقتی دولت می‌خواهد این فاجعه جهانی را عادی جلوه بدهد، مردم هم فکر می‌کنند همه چیز عادی ا‌ست.»

ثبت نظر

استان‌وایر

معرفی مدیران یک بیمارستان در کرج به دادگاه

۲۱ فروردین ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه
معرفی مدیران یک بیمارستان در کرج به دادگاه