«نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر از سوی یکی از هم‌بندیان محکوم به اعدام در زندان زنجان تهدید به مرگ شده. هم‌بندی نرگس گفته اگر یک نفر دیگر را هم بکشد، حکم اعدامش به دلیل پرونده جدید به تعویق خواهد افتاد. در زندان زنجان زندانیان براساس تفکیک جرایم نگهداری نمی‌شوند و نرگس در بند زندانیان پرخطر است. نرگس محمدی و خانواده‌اش بارها به مقامات قضایی نامه نوشته و درخواست کمک کرده‌اند اما پاسخی نگرفتند. حتی ویروس کرونا و وضعیت غیربهداشتی زندان زنجان نیز منجر به مرخصی موقت خانم محمدی نشده. نرگس به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۲۲ سال حبس محکوم شده.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}