این گزارش را یکی از کارگران شهرداری خرمشهر از اعتصاب امروزشان در مرکز این شهر برای «ایران‌وایر» ارسال کرده است. این شهروند خرمشهری می‌گوید: «ما کارگران روزمزد شهرداری خرمشهر هستیم. از اسفند ۱۳۹۸ تا امروز نه حقوق دریافت کرده‌ایم و نه مزایایی به ما پرداخت شده است. این دومین بار است که اعتصاب می‌کنیم، نوبت پیش ما را تهدید کردند که اگر به خانه‌هایتان نروید اخراجتان می‌کنیم، مجبور شدیم به خانه برویم اما دیگر با این شرایط نمی‌شود کار کرد و امروز در مرکز شهر تجمع کرده‌ایم. در قرارداد‌های روزمزدی که ما امضا کرده‌ایم از حداقل حقوق که باید دو میلیون و صد و هشتاد هزار تومان باشد هم محروم هستیم، به ما باید ماهی یک‌میلیون و پانصد و پنجاه‌هزار تومان پرداخت کنند که آن را هم نمی‌دهند؛ یعنی از آن حداقل حقوقی که حق قانونی ماست و باید دریافت کنیم هم کمتر برای ما در نظر گرفته‌اند که از آن‌هم خبری نیست. اغلب کارگرانی که اینجا هستند زن و بچه دارند و چند ماه می‌شود حقوقی دریافت نکرده‌ایم.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}