سایت علی خامنه‌ای از اصطلاح «راه حل نهایی» یا «Final Solution» برای آزادی فلسطین استفاده کرد . این اصطلاح برای اولین در سال ۱۹۴۱ میلادی در «کنفرانس وانسی» برای نابودی یهودیان اروپا استفاده شد . در این کنفرانس سران آلمان نازی تصمیم گرفتند که جمعیت یهودی اروپا را از ریشه بکنند .هاینریش هیملر مسئولیت کشتار را بر عهده داشت. استفاده از اصطلاح «راه حل نهایی» و نابودی کشور اسراییل توسط سایت خامنه‌ای نمی‌تواند اتفاقی باشد . خامنه‌ای در توییتر هم درخواست کرد که نوار باختری مانند غزه باید مسلح شود و برای نابودی اسرائیل قدم بردارد

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}