به دلیل کمبود امکانات دو سازمان‌ جنگل‌ها و محیط ‌زیست، صدها هکتار از بلوطزارهای جنوب زاگرس در آتش سوخت. ستاد مدیریت حوادث غیرمترقبه و نیروهای مسلح نیز نتوانستند به‌موقع نیروی کمکی و بالگردهای آبپاش اعزام کنند. این بار هم در مسئولان استانی درخواست بالگرد کردند. اما بالگرد یا نرسید، یا دیر رسید و وقتی هم رسید نقص فنی داشت. مدیرکل منابع طبیعی بوشهر: «روز اول بالگرد بدون بنزین بود و نقص فنی داشت و فردایش دوباره دچار نقص فنی شد. وزارت دفاع به دلیل کمبود بودجه دولت برای بالگردهای اطفای حریق، ۲ سال است با سازمان جنگل‌ها همکاری نمی‌کنند.» محدوده‌های جنوبی زاگرس مهم‌ترین منبع تولیدکننده آب در حوزه‌های آبخیز مارون، زهره، خیرآباد و جراحی هستند. اگر اکنون درختان این منطقه از بین برود به دلیل تغییرات اقلیمی امکان جایگزین شدن این درختان بسیار کم است. هرساله ده‌ها هزار هکتار از جنگل‌های ایران در آتش‌سوزی از بین می‌رود و مسئولان در اطفای حریق ناکام می‌مانند.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}