گفته می‌شود «امیرمحمد»؛ برادر ۶ ‌ساله‌ «رومینا اشرفی»؛ هنگام بریده شدن سر خواهرش توسط پدر، کنار او خواب بوده. نزدیکان رومینا می‌گویند: «پدرش موهای رومینا را دور دستش تابانده و فریاد می‌زد کشتمش! ببینید چه غیرتی دارم!» «حامد فرمند»، فعال حقوق کودک: «آگاهی کافی بین اطرافیان کودک وجود ندارد و می‌گویند موضوع ناموسی بوده. با توجه به کوچک بودن شهر، ممکن است امیرمحمد از سوی همسالانش مورد آزار کلامی، قلدری و تحقیر قرار بگیرد. ممکن است در آینده به خاطر سوالات بی‌جوابش، شاهد رفتارهای پرخاشگرانه یا بازتولید خشونتی که دیده باشیم. کمک کارشناسان و معلمان در ایجاد فضایی امن برای امیرمحمد، قدمی به نفع او، خانواده‌اش و منطقه خواهد بود.»

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}