ویدیو

سرکوب خشن اقلیت‌های دینی و قومی در اعتراضات

۲۳ خرداد ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه

وزارت امور خارجه آمریکا هر سال در گزارشی به بررسی دقیق وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان می‌پردازد. در آخرین گزارش، علاوه بر سرکوب سازمان یافته بهاییان، به سرکوب معترضان اقلیت‌های اتنیکی نیز اشاره شده. این گزارش به تفصیل به سرکوب خشن معترضان در مناطق محل زندگی اقلیت‌های عرب و کُرد ایران پرداخته. وزارت خارجه آمریکا به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان و اهل سنت نیز اشاره کرده. از جمله ساختارهای حقوقی ناقض حقوق اولیه اقلیت‌های دینی، مانند سلب حق حیات در صورت ترک دین اسلام. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ نیز به آزار و اذیت، بازداشت و مصادره اموال اقلیت‌های دینی و مذهبی ادامه داده. در گزارش گفته شده بهایی‌ها، نوکیشان مسیحی، اهل سنت و دیگر اقلیت‌های مذهبی زیر فشار حکومت هستند.

ثبت نظر

عکس

عمران روشنی مقدم، کارگری که بخاطر فقر خودکشی کرد

۲۳ خرداد ۱۳۹۹
توکا نیستانی
عمران روشنی مقدم، کارگری که بخاطر فقر خودکشی کرد