ویدیو

دروغ بزرگ مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی در مورد  دانشجویان افغانستانی در ایران

۱ تیر ۱۳۹۹

مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی مدعی شده بین دانشجویان ایرانی و افغانستانی در کشور تبعیضی وجود ندارد. اما حتی دانشجویان افغانستانی که در ایران دیپلم بگیرند برای تحصیل در دانشگاه‌های دولتی باید شهریه بدهند. دانشجویان افغان از تاسیس و عضویت در هرگونه تشکل‌ صنفی و دانشجویی محروم هستند. دانشجویان افغان از تحصیل در برخی رشته‌ها مانند شاخه‌های فیزیک اتمی، مهندسی ایمنی، خلبانی و... محرومند. دانشجویان افغان حق ندارند در «مناطق غیرمجاز تردد و اسکان اتباع غیرایرانی» تحصیل کنند. صحت و سقم اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی را در بخش «درستی سنجی ایران وایر» دنبال کنید.

ثبت نظر

استان‌وایر

سپیده قلیان برای تحمل حبس خود را به زندان اوین معرفی کرد

۱ تیر ۱۳۹۹
خواندن در ۳ دقیقه
دروغ بزرگ مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی در مورد  دانشجویان افغانستانی در ایران