close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
ویدیو

دروغ بزرگ مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی در مورد  دانشجویان افغانستانی در ایران

۱ تیر ۱۳۹۹

مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی مدعی شده بین دانشجویان ایرانی و افغانستانی در کشور تبعیضی وجود ندارد. اما حتی دانشجویان افغانستانی که در ایران دیپلم بگیرند برای تحصیل در دانشگاه‌های دولتی باید شهریه بدهند. دانشجویان افغان از تاسیس و عضویت در هرگونه تشکل‌ صنفی و دانشجویی محروم هستند. دانشجویان افغان از تحصیل در برخی رشته‌ها مانند شاخه‌های فیزیک اتمی، مهندسی ایمنی، خلبانی و... محرومند. دانشجویان افغان حق ندارند در «مناطق غیرمجاز تردد و اسکان اتباع غیرایرانی» تحصیل کنند. صحت و سقم اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی را در بخش «درستی سنجی ایران وایر» دنبال کنید.

ثبت نظر

استان‌وایر

سپیده قلیان برای تحمل حبس خود را به زندان اوین معرفی کرد

۱ تیر ۱۳۹۹
خواندن در ۳ دقیقه
سپیده قلیان برای تحمل حبس خود را به زندان اوین معرفی کرد