جمهوری اسلامی، در آستانه انتخابات خود، سطح آزادی‌های اجتماعی را گاهی افزایش می‌دهد. شهروند خبرنگار ایران وایر با ارسال این ویدیو گفته است که پنج‌شنبه شب در یکی از رستوران‌های تهران، دختران و پسران بدون نگرانی از حمله و حضور نیروهای انتظامی، کنار هم رقصیده بودند. مدیریت رستوران گفته بود فقط در همین یک شب، نگرانی برای رقص و آواز وجود ندارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}