کاربران ایرانی در رویارویی با احضارها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین قضایی، تلاش کرده‌اند از طریق هشتگ‌سازی، صدای متهمان باشند. «رضا معینی»، مسوول بخش ایران و افغانستان «سازمان گزارش‌گران بدون مرز» می‌گوید:«تجربه ۳۵ ساله ما نشان می‌دهد فشارهایی موثر می‌شوند که نخست در داخل کشور ایجاد و سپس در خارج کشور سازمان‌دهی و پیگیری بشوند. به عنوان نمونه، بسیاری از خانواده‌های داخل کشور به دلیل تهدیدهای نهادهای امنیتی، تمایلی به رسانه‌ای کردن روند پرونده ندارند. یکی دیگر از دشواری‌ها، قلع و قمع شدن نهادهای مدنی و آزاد در داخل کشور و نبود چنین نهادهایی برای حمایت از کارزارها است. موضوع مهم‌تر این‌که کارزارهای ایران عموما به زبان فارسی هستند. در نتیجه معمولا کارزار به جایی که باید، نمی‌رسد. ما نمی‌توانیم با زبان فارسی با جامعه جهانی حرف بزنی و هشتگ‌های فارسی بسیار مفید هستند، اما به تنهایی پاسخ‌گو نیستند»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}