close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
ویدیو

سالگرد علی انصاریان، با حضور هوادارانش

۱۵ بهمن ۱۴۰۰

یک سال پیش در چنین روزی علی انصاریان بازیکن سابق فوتبال که به بازیگری در سینما و تلویزیون روی آورده بود، بر اثر کرونا درگذشت. امروز در سالگرد او، خانواده، دوستان و هوادارانش، یاد او را با تشویق‌های استادیومی و البته بدون فاصله‌گذاری اجتماعی در روزهای اوج‌گیری امکیرون زنده کردند. 

ثبت نظر

استان‌وایر

آغاز دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن

۱۵ بهمن ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
آغاز دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن