ویدیو

سالگرد علی انصاریان، با حضور هوادارانش

۱۵ بهمن ۱۴۰۰

یک سال پیش در چنین روزی علی انصاریان بازیکن سابق فوتبال که به بازیگری در سینما و تلویزیون روی آورده بود، بر اثر کرونا درگذشت. امروز در سالگرد او، خانواده، دوستان و هوادارانش، یاد او را با تشویق‌های استادیومی و البته بدون فاصله‌گذاری اجتماعی در روزهای اوج‌گیری امکیرون زنده کردند. 

ثبت نظر

استان‌وایر

آغاز دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن

۱۵ بهمن ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
آغاز دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن